“Eski Cargill Çalışanlarına Cargill’den Açıklama”

0
1717
Cargill aciklama

“Cargill olarak 1960’lı yıllardan bu yana Türkiye’de gıda, endüstriyel & biyoendüstriyel ürünler ve hayvan besleme alanında faaliyet gösteriyoruz. Yüzde yüz yerli ürünleri alıp, beş üretim tesisimizdeki Türk mühendislerle işliyoruz

Türk sanayisi için kritik önemdeki sektörlere hammadde ve ara ürün tedarik ediyoruz. İthalata karşı yerli ve milli üretimi destekleyerek, Türk ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.

Faaliyet alanlarımızdan biri olan tatlandırıcı üretimimiz, devletimiz tarafından belirlenen kotaya bağlı olarak 2018 yılında önemli ölçüde azalmıştır. Bu nedenle Orhangazi Mısır İşleme Tesisimizde küçülmeye gitme kararı alarak, 16 çalışanın iş sözleşmesini feshetmiştik. 

İş sözleşmesi feshedilen işçilere ilişkin Nisan 2018’de başlayan dava süreci, Nisan 2020 itibarıyla sona ermiştir. 

Cargill olarak, mahkeme kararı ile sunulan seçeneklerden biri olan sendikal tazminat ödeme yolunu seçerek, tazminat bedellerinin tamamını davacılara ödemiş bulunmaktayız. Süreç Cargill açısından mahkeme kararına uygun şekilde tamamlanmıştır. Türk hukukuna ve mahkeme kararlarına saygımızın sonsuz olduğunu ve yasal tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi belirtmek isteriz.” 

Kaynak: https://aydinlik.com.tr/haber/cargill-iscisinden-yeni-eylem-hazirligi-215552