İşlenmiş Su Ürünleri Desteği Tebliği Yayımlandı

0
1077
cipura

Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya konulan işlenmiş su ürünleri desteği usul ve esaslarını belirledi.

İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği (No: 2020/17), 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile 27 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın uygulama esasları belirlendi.

İşlenmiş su ürünleri desteği

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek işlenmiş su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiriciler tarafından üretilerek iç tüketime sunulan ürünlere yapılacak olan işlenmiş su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamayacak.

Hangi su ürünleri için destek verilecek?

Tebliğe göre, işlenmiş su ürünleri desteklemesi kapsamındaki türler; Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız (granyöz) ve tilapya.

Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla ürün miktarı 100.000 kg ile sınırlı olacak.

Ürünlerini, işleme ve değerlendirme tesislerinde, işlenmiş ürün haline getirip paketleyerek, iç piyasada tüketilmek üzere dondurulmuş veya soğutulmuş halde zincir marketlere satan yetiştiricilere, Kararda belirlenen birim fiyatı (kg başına 2 TL) kadar destekleme yapılacak.

Yetiştiricilik işletmeleri tarafından üretici birliklerine, işleme ve değerlendirme tesislerine veya toptancılara fason üretim kapsamında işlenmiş ürün yaptırılarak bu işletmeler tarafından zincir marketlere satışı yapılan ürünler de destekleme kapsamında olacak.

Ürüne ait satış belgesinde, asgari olarak ürünün işlenmiş, paketlenmiş, soğutulmuş veya dondurulmuş olduğuna ve ürünün çeşidine ilişkin bilgilere yer verilecek.

Destekleme başvuruları 16 Kasım 2020 tarihine kadar yapılacak

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 16/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorunda olacak.

Üreticilerin hak ettikleri destekleme ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, %1 oranında Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine kesinti yapılacak ve kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenecek.

Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, Kararda ve Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkili olacak.

Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanacak.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Tebliğ, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.