Gıda Bankacılığı ‘nın İyileştirilmesine Yönelik Yeni Adımlar

0
830
kuresel gida fiyatlari

Gıda israfının önlenmesi ve artan gıdaların dağıtılması için önem taşıyan gıda bankacılığı sisteminin iyileştirilmesi sağlanacak. Sistemde ulusal bir organizasyon şeması oluşturulacak ve çalışma ilkeleri tanımlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle gıda israf ve kayıplarını önlemek amacıyla başlatılan Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında bir eylem planı hazırlandı.

Mevcut düzenlemeler gözden geçirilecek

Plan kapsamında, gıdaların kurtarılması ve yeniden dağıtılması amacıyla oluşturulan gıda bankacılığı sisteminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi amaçlanıyor. Buna yönelik olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte çalışmalar yürütülecek.

Daha iyi işleyen gıda bankacılığı sistemi ve diğer gıda kurtarma ve yeniden dağıtma modelleri için mevcut yasal düzenlemeler ilgili kurumlarla gözden geçirilecek.

En sürdürülebilir gıda bankacılık sistemi modeline ulaşmak için gerekli yasal ve kurumsal altyapı ile denetim ve bütçe uygulamaları tanımlanacak. Ulusal gıda bankacılığı’nın sisteminin tadiline ilişkin taslak hazırlanacak.

Toptan satış piyasasında kalan fazla gıdalar değerlendirilecek

Gıda bankacılığı sisteminde ulusal bir organizasyon şeması oluşturulacak ve çalışma ilkeleri tanımlanacak.

Kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal etmeden bağışların, gıda bankalarının ve yararlanıcıların izlenmesi ve değerlendirilmesini içeren ulusal gıda bankası ağının kurulması ve koordine edilmesi için ulusal bir yazılım hazırlanacak.

Valilik, kaymakamlık ve STK’lar arasında gıda bankacılığı faaliyetleri konusunda iş birliği yapılacak ve lojistik konulara destek verilecek. Toptan satış piyasasında kalan fazla gıdaların gıda bankacılığı sistemine düzenli aktarılması için bir organizasyon oluşturulacak. 

Gümrükte kalan ve bozulmaya terk edilen gıda ürünlerinin gıda bankacılığı sisteminde güvenli şekilde tüketilmesi için yasal çerçeve ve uygulamalar yeniden değerlendirilecek.

Bağışçılara ödül

Gıda bağışçılarına yönelik ödül töreni düzenlenecek ve söz konusu bağışı yapan işletmeler için özel logo tasarlanacak.

Gıda bankalarının teknik altyapısı iyileştirilecek ve kolay bozulabilen gıdaların uzun süre korunması sağlanacak.

SMS, internet sitesi ve diğer araçlarla ayni ve nakdi bağışlar alma olanağı sağlayan gıda bankalarına yönelik “ulusal güven fonu” sistemi kurulacak.

Bu kapsamda aşevi hizmetleri yaygınlaştırılıp arttırılması sağlanacak.