İHA ve Dron’lar Zirai İlaçlamada Kullanılabilecek

0
609
ihalar-artik-zirai-ilaclamada-kullanilabilecek

İHA ve drone’lar, ruhsatlandırılması ve gereken izinlerin alınması şartıyla zirai mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalarda kullanılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai mücadelede kullanılan alet ve makinelere ilişkin yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Taslak yönetmelikle, bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin; ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor. Taslakla, İHA’lar veya drone’ların, zirai mücadele alet ve makinesi olarak ruhsatlandırılıp kullanılmasının da düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, İHA’lar veya drone’lar, Bakanlık tarafından uygun bulunarak, ilaç uygulama sistemleri veya ünitelerinin ruhsatlandırılması durumunda; zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabilecek.

İHA veya “drone”ların, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabilmesi için; sivil havacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlar ile yerel yönetim birimlerinden gerekli izinlerin alınması gerekecek.

Bu araçların kullanılabileceği tarımsal üretim alanları, bitkisel ürünler ve zararlı organizma çeşitleri ile hangi bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabileceği ve ilaçlama parametreleri Bakanlık tarafından belirlenecek.

Söz konusu cihazların, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönerge kapsamında, belirlenen koşulların sağlanması durumunda ve sadece Bakanlık tarafından uygun görülerek izin verilen alanlarda, zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılması gerekecek.

İHA’lar ve drone’ları izin verilen alanlar ve belirlenen kriterler dışında kullandığı tespit edilenlere veya bunu sağlayan uygulayıcı firmalara Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince idari para cezası verilecek.

İlaç uygulama sistemleri veya üniteleri bulunan İHA veya “drone”lar için; ruhsat alınabilmesi amacıyla gereken bilgi ve belgelerle birlikte dilekçeyle Bakanlığa başvurulacak. Başvuru, fiziki olarak ya da elektronik ortamda yapılabilecek.

Ruhsatsız satış yasak

Ruhsatı bulunmayan zirai mücadele alet ve makinelerinin ülke sınırları içinde imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı yasak olacak. Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makineleri, ruhsatında belirtilen ticari ismiyle piyasaya arz edilecek.

Ruhsatlı alet ve makineler, ruhsat sahibi firmaları veya bayiler dışında, başka satıcı ve satış kanalları tarafından internet siteleri veya uzaktan iletişim araçları kanalıyla mesafeli sözleşmeli olarak elektronik ortamda satılamayacak.

Kaynak : dunya.com