DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI’ ÖDÜLÜ ALAN TEK GIDA ŞİRKETİ CARGİLL

0
2112

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında sera gazı salımında cimri davranan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren kuruluşlara Düşük Karbon Kahramanı ödülleri verildi. 69 projenin aday olduğu değerlendirmede 26 kuruluş ödül aldı. Ödüller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan tarafından sahiplerine takdim edildi.

İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, insanoğlunun dünyaya yeterince zarar verdiğini ve iklimi değiştirdiğini belirterek “İklim dostu yaşamı başarmamız mühim ve gerekli. Bu gidişe bir dur demek lazım. Sanayimiz düşük karbon ekonomisi ile ilerleyerek büyümeli. Dördüncüsünü verdiğimiz bu ödül ile enerji, kimya, çelik, çimento, beyaz eşya ve atık sektörleri ile yerel yönetimlerdeki sera gazı cimrilerininin teknik ve sosyal başarılarını ödüllendirerek SÜT-D’nin sürdürülebilirlik yaşam kültürü kazandırılması hedefinde ilerledik. Ödülümüze bu yıl Tacikistan’daki Little Earth adlı çevre organizasyonun Temiz Enerjiyle Sürdürülebilir Topluluklar adlı projesi de aday oldu” dedi.

Gıda sektöründen ödül alan tek isim olan Cargill oldu. Şirketin Operasyon Lideri Cem Bilge şu açıklamayı yaptı:

Cem Bilge Operasyon Lideri,
Cargill Gida Ortadogu, Turkiye ve Kuzey Afrika

Cargill’in  dünya üzerinde faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda 2015 yılı itibariyle 5 yıllık enerji yönetim planı yapılarak, küresel ve yerel hedeflere ulaşmak amaçlamıştır.  Global Cargill Hedefi: 2015 – 2020 yılları arasında Enerji ve Su tüketimi ile Karbon Emisyonunda yüzde beşlik iyileşme sağlamaktır. Bu hedef ve yerel 5 yıllık planlar doğrultusunda her ülkede farklı çalışmalar gerçekleştiren Cargill, Türkiye’de de bir dizi projeyi hayata geçirmiştir. Balıkesir ve Orhangazi tesislerinde gerçekleştirilen projeler ile doğalgaz tüketiminde iyileşme hedeflenmiş ve hedefler zamanlanandan çok daha önce gerçekleştirilmiştir.

Cargill Türkiye, 5 yıllık enerji yönetim planı uyarınca Balıkesir tesisine buhar kazanı yatırımına karar verdi. Balıkesir Fabrikası’nın buhar ihtiyacını sağlayan kömür kazanı iptal edilerek, doğalgaz kazanı alındı. Yeni doğalgaz kazanı alınırken, bütün verimlilik projeleri dikkate alındı ve proje kapsamına dahil edildi. Yeni kazan yatırımı sayesinde kazanın ihtiyacı olan make-up suyu ısı geri kazanım eşanjörleri sayesinde ısıtılarak degazörde kullanılan buhar miktarı azaltıldı. Bu sayede buhar tüketiminde yaklaşık %6’lık bir iyileşme sağlandı. Bununla beraber kazan veriminin maksimum seviyeye çıkarılması için kazan yanma havası ısıtılırken, optimum oksijen miktarını ayarlamak için ise oksijen trim ve karbonmonoksit trim sistemleri takıldı, kazan verimi en üst seviyeye çıkarıldı.

Kazan blöf ısı ve degazör çürük buhar geri kazanım sistemleri sayesinde, atık olan enerji yararlı enerjiye çevrilerek buhar tasarrufu sağlandı. Baca gazındaki atık enerji maksimum miktarda geri kazanılacak şekilde donatılmış olup, tam yükte baca sıcaklığı tam yoğuşma ile 45 C seviyesine indirildi.  Kazan verimi alt ısıl değerine göre %103,1 olarak sistem tasarımı yapıldı. Bununla birlikte kömür kazanı ve mevcut eski doğalgaz kazanı iptal edilerek, sera gazı emisyonlarında kayda değer miktarda tasarruf sağlandı.

Bir diğer üretim tesisi olan Orhangazi Fabrikası’nda ise kojenerasyon tesisindeki atık ısıyla kurulan kızgın su üretim tesisi ile nişasta kurutucu giriş havası ısıtılarak buhar tasarrufu sağlandı. Kojenerasyon tesisi baca sıcaklıkları 85C seviyesine indirildi. Yine Orhangazi tesisinde bulunan doğalgaz kazanlarının bacalarındaki atık ısı kullanılarak, kazan yanma havası ısıtıldı. Doğalgaz kazan baca sıcaklıkları 70C seviyesine indirildi. Bu proje ile kazan yanma havaları 60C mertebesine çıkarıldı.

Devreye alınan projeler sonucunda Balıkesir Fabrikası’nda ısı geri kazanım sistemleri sayesinde fabrikanın yıllık buhar tüketimi yaklaşık %6 oranında (2017 itibarıyla yaklaşık 8000  ton) azaldı. Fabrikanın kömür kazanından vazgeçerek yüksek verimli doğalgaz kazanına geçmesi ile buhar üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonları yıllık yaklaşık 38.000 ton CO2’den 17.000 ton CO2 seviyesine düştü. Söz konusu düşüş, yıllık %55 emisyon azalması anlamına gelmektedir.  

Cargill Orhangazi Fabrikası

Orhangazi Fabrikası’nda ise baca gazı atık ısılarının geri kazanılması ile toplam doğalgaz tasarrufu 1.000.000 Sm3’e ulaştı. Bu tasarrufun karşılığı ise CO2 salımında yıllık 1600 tonluk azalma olarak kendini gösterdi. Fabrika, CO2 salımında yüzde 4’e yakın bir azalma gerçekleştirdi.

Cargill, yıllık karbon salınımında Balıkesir’de bulunan fabrikasında %55 lik, Bursa – Orhangazi’de bulunan fabrikasında ise %6’lık iyileşmeler kaydetmiştir. Karbon Ayak İzini azaltacak çalışmalar sürdürülebilir hedeflerle global ölçekte geliştirilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Cargill, Türkiye’de de sürdürülebilirlik üzerine en çok çalışmalarda bulunan firmalar arasındadır. İş hacmini yıldan yıla büyüttükçe emisyonlarını da buna ters orantılı olarak azaltmayı hedefleyen Cargill bu alanda 1980’lerden bu yana dünyada öncü nitelikte çalışmalara imza attı. Sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda gibi sürdürülebilir çevre için de önemli çabalar harcayan Cargill Türkiye, geleceğe dair yatırımlarını ve stratejilerini bu çerçevede planlıyor. Türk tarımına ve yerli çiftçiye büyük destek veren Cargill Türkiye, onların sadece bugününü değil, yarınını da düşünüyor. Tarlaların çevresel etkilere maruz kalmaması için üzerine düşen her tür sorumluluğu yerine getiren firma, bunun yanı sıra verdiği eğitimler ve sosyal sorumluluk odaklı çalışmalarla da çevre duyarlığını yaygınlaştırmaya, bir çevre kültürü oluşturmaya çalışıyor.”

Ödülün alınmasına neden olan uygulamaların yapıldığı fabrika, daha önce çevreye zarar vermesi gösterilerek eleştriliyordu. Ancak eleştrilere rağmen gıda sektöründen ödüle layık olan tek firma Cargill oldu.

Ödül alan düşük Karbon Kahramanları

Düşük Karbon Kahramanı ödülünü alan 26 kuruluş ve projeleri;

Akademi Çevre: Beyaz Eşyanı Geri Dönüştür, İklimini Geri Kazan

Aksa Doğalgaz: Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor

BSH Türkiye: Kurum İçi Yeşil Ulaşım

Bereket Enerji: Deponi Gazı (LFG) Santrali

Cargill: Ayak İzini Sil

CBKSoft Yazılım: En Yeşil Ofis

EPİAŞ: Yerli ve Yeni Yalıtım Malzemesiyle Enerji Verimliliği

İÇDAŞ: Düşük Karbon Ayak İzli İnşaat Çeliği

İSTAÇ: Çöpünü Yönet, Karbonunu Azalt

İZAYDAŞ: İzaycan Çevreci Çocuk

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Yeşil Kamu Binasına Dönüşüm

Green Chemicals: Toz Kontrolü

Kartal Belediyesi: Atık Yağını Topla, Bisikletinle Yeşil Ulaşımı Yakala

Little Earth: Temiz Enerjiyle Sürdürülebilir Topluluklar

MTGreenworks: Yeşil Kumbara

Nuh Çimento: Arıtma Çamurundan Yakıt Üretiminde Atık Isı Yönetimi

Organik Kimya: Enerji Geri Kazanım Sistemi

Polisan: Küresel Standartlarla Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Samsun Avdan: Biyogaz Tesisinde Arıtma Çamurundan Yakıt Eldesi

Schneider Electric: Enerji Üniversitesi

Shell&Turcas: Geleceğe Sahip Çıkan Motor Yağı

Tat Metal Çelik: Doğal Gazdan Hidrojen Üretimi

Thermax: AVM’de Atık Isı Yönetimi

UTİKAD: Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası

Uzay Kimya: İklim Dostu Temizlik Ürünü

Vestel Beyaz Eşya: Yardımcı Tesislerde Enerji Verimliliği

SÜT-D Hakkında:

Dernek kendi web sitesinde şöyle tanıtılıyor:

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” olgusu konusunda bilgi ve kapasite oluşturmak, konunun farkındalığını artırarak, ulusal ve uluslararası etkinliklerle yaygın etki yaratmak hedefi ile 2013 yılında kamu, iş ve akademi temsilcilerince kuruldu. SÜT-D tüm etkinliklerinde resmi erk, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve medya ile yakın işbirliğinde olma ve “Sürdürülebilirlik” kavramı için tüm sosyal ve teknik yönleriyle uğraş vermeyi önemli görmektedir. Böylece bugün ve yarındaki insanoğlunun refah ve konforu için sivil toplumun gücü sunulacaktır.

Misyon

Günümüzün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesini sağlamak amacıyla, topluma sunulan mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim süreçlerinde verimliliğin artırılması, doğal kaynak israfının önlenmesi ve yerel ve küresel çevrenin korunmasına yönelik olarak farkındalık yaratıcı, eğitici ve her türlü bilgi akışını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

Vizyon

Bünyesinde topladığı alanında uzmanlaşmış akademisyenler, iş dünyası ve kamu temsilcileri ve sivil toplum örgütü mesupları ile birlikte sürdürülebilir üretim ve tüketim alanındaki yenilikçi, yaratıcı ve hedefe yönelik yaklaşım ve uygulamalarıyla bölgesinde fark yaratan bir lider kurum olmak.

Gıdahaberi