CARGİLL 16 KİŞİNİN İŞNE SON VERDİ

0
1675

Orhangazi ilçesinde kurulu bulunan ve ‘tatlandırıcı’ diye bilinen ‘nişasta bazlı şeker’ üretimi yapan Cargill’de 16 işçi işten çıkarıldı. Fabrika yönetimi, işten çıkarmalara gerekçe olarak şeker kanununda yapılan değişiklikle ‘tatlandırıcı’ üretiminin yarıya düşürülmesini gösterdi. Cargill Türkiye’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEYEN GELİŞMELER

“Türkiye’de 1960’lardan beri faaliyet gösteren Cargill, yaptığı üretim ve sağladığı istihdam ile yıllardır ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Fakat son dönemde sektörü olumsuz yönde etkileyen gelişmeler, Cargill Türkiye operasyonlarını derinden etkilemiştir. Şeker kanununda yapılan değişiklikle nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşmesi, Cargill Türkiye’nin gıda alanındaki operasyonlarının önemli yapıtaşlarından biri olan tatlandırıcılar alanında da yıllık üretimin yarıya düşmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu gelişme, hali hazırda düşük kapasite ile çalışan Orhangazi Mısır İşleme Tesisi ile ilgili işleyişin tekrar gözden geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda tatlandırıcı üretiminin sürdürülebilmesi için bir dizi tasarruf tedbiri alınmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararıyla alınan bu tasarruf tedbirlerinden biri de nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesini beraberinde getiren yasal düzenlemenin sonucunda kapasite kullanımının iyice düşmesiyle doğrudan etkilenecek olan Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde kadro küçültmeye gidilmesidir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, bu doğrultuda Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde 16 çalışanın iş akdine son verilmiştir. Bu süreç içerisinde Cargill çalışanlarını karşılıklı saygı çerçevesinde ve tüm kanuni haklarını vererek mağdur etmemeyi her şeyin üzerinde tutmuştur. Yapılan son derece detaylı ve kapsamlı fizibilite incelemeleri sonucu Orhangazi Mısır İşleme tesisinde en çok etkilenecek bölümler çerçevesinde, küçülme kararı alınmış ve mevcut operasyonun işleyişini asgari düzeyde etkileyecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Tekrar belirtmek isteriz ki, böyle bir küçülme kararı zorunlu olarak alınmış olup, Cargill Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisi için değer ve istihdam yaratmaya devam edecektir.”

 

www.hurriyet.com.tr