Türkiye’de Gıda İsrafını ‘Cano’ Önleyecek

0
978
gıda israfı

FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını artırmak için ‘Gıdanı Koru’ kampanyası başlattı. Kampanyanın maskotunun ismi “Cano” oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kaybı ve israfı hakkında; kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için ‘Gıdanı Koru’ ulusal kampanyasının lansmanı yapıldı. Kampanyanın maskotunun ismi “Cano” oldu.

Gıda kaybı ve israfını önlemek; kurumsal ve yasal çerçeveleri yeniden gözden geçirmek, gıda üretim, koruma ve dağıtım metotlarını geliştirmek ve kaynak-yoğun tüketim modellerini değiştirmek anlamına geliyor. Kampanya aynı zamanda yine Türkiye Hükümeti’nin finanse ettiği FAO ve Türkiye Ortaklık Programı ile yürütülen “Orta Asya Ülkelerinde Gıda Kayıpları ve İsrafının Azaltılması” inisiyatifinin bir parçası.

Program; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’a gıda güvenliği ve kırsal yoksulluğun azaltılması konularında destek sağlamayı amaçlıyor. 2007’de kurulan ve Türkiye tarafından finanse edilen programa bugüne kadar toplamda 20 milyon dolar katkıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası’nda alınan kararlardan birinin gıda kayıp ve israfıyla mücadele olduğunu söyledi. FAO ile başlattıkları Gıdanı Koru Kampanyası’nın dünyada örnek bir proje olduğunu vurguladı. COVID-19 salgınının gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Pakdemirli,

Sağlıksız yeme alışkanlıkları, sağlığa ayırdıkları yılda 2 trilyon dolar ile hükümetlerin bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Bu kayıp, gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar değerinde karşımıza çıkıyor. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin’in yüz ölçümü kadar yani 9,6 milyon kilometre karedir” diye konuştu.

FAO’nun son araştırmasına göre tarladan perakendeye gelinceye kadar gıda kaybının % 14 olduğunu, satış ve tüketim aşamasında ise gıda israfının üçte bir olarak gerçekleştiğini dile getiren Pakdemirli, gıda kayıp ve israfının önlenmesi için “gıda okuryazarlığı” kavramını çok önemsediğini vurguladı.

Gıda israfını önleyecek strateji

İlk defa Türkiye’de gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin bir Ulusal Strateji Belgesi ve bu stratejiyi hayata geçirecek Eylem Planı’nı hazırladıklarını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi: “Buna göre ilk amacımız, gıdada kayıp ve israfı önlemek. İkinci amacımız, mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak. Üçüncü amacımız, insani tüketimi mümkün değilse hayvan yemi olarak kullanmak. Son olarak da atık gıdanın geri dönüşümünün sağlanmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için de 100’e yakın eylem ve her eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar istişare edilerek belirlendi.” “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık!” sloganının belirlendiğini söyleyen Pakdemirli, kampanyanın “Cano” adında bir maskotu da olduğunu belirtti.

Türkiye’nin liderliği çok önemli

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, “Bu lansmanın, bölgenin diğer ülkelerinin kendi ulusal strateji ve eylem planlarını oluşturmalarının önünü açacak bölgesel bir girişimin başlangıcı. Bu süreçte Türkiye’nin güçlü liderliği ve deneyimi bizim için çok önemli. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili çabalarını takdir ediyoruz” dedi.

Kampanyanın hızlı büyümesine TOBB’dan destek

Gıda israfı, gıda kaybı ve gıda güvenliği gibi kavramların günümüzde daha fazla önem kazandığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, “Dijital Tarım Pazarı’ndan sonra Gıdanı Koru Kampanyasıyla birlikte, Tarım Bakanlığımızla iş birliğimizi, daha da güçlendiriyoruz. Gıdanı Koru Kampanyası’nın daha hızlı büyümesi için, TOBB olarak 365 oda ve borsamız, 1.5 milyon üyemizle birlikte, ülke çapında ve tüm yerel mecralarda çalışacağız” değerlendirmelerde bulundu.