AB, 3 Milyar Fidan Dikmeye Hazırlanıyor

0
913
FİDAN

Sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sistemleri alanında araştırmalar için 10 milyar euro mali kaynak sağlanacak. AB Komisyonu, 2030 yılına kadar 3 milyar fidan dikilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, biyolojik çeşitliliği korumayı, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemi kurmayı amaçlayan yeni stratejilerini içeren çalışmasını yayımladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2030 yılına kadar 3 milyar fidan dikilmesini teklif etti.  

“Çiftlikten sofraya” başlıklı tarım stratejisine göre, AB ülkelerinde tarım ilacı pestisit kullanımı 2030 yılına kadar %50 oranında azaltılacak. Toprak verimliliği artırılacak ve 2030 yılına kadar gübre kullanımı en az %20 oranında düşürülecek.

Çiftlik hayvanları ve balık çiftliklerinde antimikrobik kullanımı 2030’a kadar %50 azaltılacak. Organik tarım alanlarının toplam tarım alanlarındaki payı 2030’a kadar % 25’e çıkarılacak.

Sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sistemleri alanında araştırmalar için 10 milyar euro mali kaynak sağlanacak.

Gıda sisteminin direnci değerlendirilecek, kriz zamanlarında gıda tedariki ve gıda güvenliğinin sağlanması için “olağanüstü durum planı” geliştirilecek.

Biyolojik çeşitliliği korumak için Avrupa’nın kara ve denizlerinin %30’u özel koruma alanlarına  dönüştürülecek.

Mevcut ormanlar korunacak ve bozuk ormanlarda rehabilitasyon çalışması yapılacak. AB ülkelerinde 2030’a kadar 3 milyar yeni fidan dikilecek.

Söz konusu stratejilerinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin de onayı gerekiyor.