Tohumluk Başvurularında Elektronik Dönem

0
696
tohum

Pancar, sebze, patates tohumluk sertifikasyonları ve pazarlaması kapsamında, fide ve tohumluk parseli için gerekli belgeler elektronik ortamdan da verilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Pancar Tohumluğu, Sertifikasyonu ve Pazarlaması, Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması ile Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması yönetmeliklerinde değişiklik yapan yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikler, pancar, sebze ve patates tohumluklarının sertifikalandırılabilmesi ve pazarlanması işlemlerinde üreticiler tarafından verilmesi gereken beyannamelere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, pancar, sebze ve patates tohumluk sertifikasyonu ve pazarlaması işlemlerinde; fide ve tohumluk parseli için ıslak belgenin yanı sıra elektronik imzalı beyannameler de kabul edilecek. Söz konusu elektronik beyannamenin, gerekli belgelerle başvuru kuruluşuna iletilmesi gerekiyor.

Fiziki başvurularda ise ıslak imzalı tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenecek. Kabul edilerek onaylanan beyannamelerin; birinci nüshası başvuru kuruluşunda saklanacak, ikinci nüsha tarla kontrollerinde kullanılması için kontrolörlere, üçüncü nüsha “Sertifikalandırmada Kullanılamaz” kaşesi vurularak üreticiye verilecek.

Kaynak: tarimtv.gov.tr