Sürdürülebilir Tarımda Boehlerit Türkiye Çığır Açıyor!

0
664
Boehlerit Türkiye

Sürdürülebilir tarımda Boehlerit Türkiye çığır açıyor! Ülkemizde ekilmemiş taşlı arazi kalmasın tohumlar toprakla buluşsun istiyoruz.

Şüphesiz çiftçiler sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesini sağlayarak topluma önemli bir katkı sağlamaktadır. Tarım bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesini ele alan bir bilim dalıdır. Mevcut alanlarda mümkün olan en yüksek verimi elde etmek için doğayı doğru zamanda doğru önlemlerle desteklemek önemlidir. Sürdürülebilirlik modern tarım için öncelikli hedeflerden biridir. Bugün ektiğimiz arazinin gelecekte de ekin verecek durumda olması önem taşımaktadır.

Tarlalarda bulunan, çalışma alanını daraltan ve verimliliği düşüren taş ve kayalar  uzun yıllardan beri üreticiler için sorun teşkil etmektedir.  Taşın ağır bir madde olması nedeni ile toplanması zor olmakla birlikte; uzun bir süreç gerektirmektedir. Toprağa saplanan büyük kayalar için atılacak alanların kısıtlı olması ve toplama alanlarına taşınma zorluğu yeni teknoloji gereksinimlerini doğurmuştur.

Günümüzde taş kırma makineleri bu anlamda tarım üreticileri için en uygun çözümü sunmaktadır.  Bu makineler tarla taşı kırma işini yaparken aynı zamanda toprağın verimini artırabilmektedir. Çünkü taşların içerisindeki inorganik maddeler bu haldeyken toprak tarafından kullanılamamaktadır. Taşlar kırıldığında açığa çıkan silisyum, magnezyum; cobalt gibi maddeler, toprağa karışarak verim artışı sağlamaktadır.

Taş kırma makinelerini taşıyan traktörler ve kullanılan karbür elmaslar sayesinde her türlü arazi, taştan temizlenebilmekte ve verimli hale getirilebilmektedir. Tarıma elverişli olmayan araziler bile bu şekilde tarım yapılabilir hale gelmektedir. Arazi ayrımı yapmayan bu makineler, dağdaki açılmış olan küçük arazilerden, büyük ve geniş alanlara kadar her türlü alanda kullanılabilmektedir. Sahillerdeki taşlık kumsallar temizlenebilmekte, seralarda bile kolaylıkla taşlar kırılabilmektedir.

Tarla taşı kırma makinesi, toprağın 18-40 cm aşağısında bile olan taşları karbür uçlar ile kırarak, istenilen ufaklıklara kadar parçalayabilmektedir. Böylelikle tarla taşı kırma işlemi her sene tekrarlanmak zorunda kalmamaktadır.

Taş kırma makinelerinin verimlilikleri kullanılan Tungsten karbür uçlar sayesinde en yüksek performans ve uzun çalışma ve saatlerine ulaşmaktadır. Aşınma direnci ve kırılma tokluğu sayesinde Karbür uçlar madencilik ve sondaj sektörünün yanında taş kırma sektöründe de en verimli malzeme olarak kullanılmaktadır.

Boehlerit Türkiye’nin daha önce yurtdışından ithal olarak getirilen bu ürünleri yerlileştirme çalışmaları başarı ile sonuçlanmıştır. Bütün makine tipleri için gerekli Karbür uçları ve çeneleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde üretmektedir.