Güvenli Olmayan Gıda Tüketiminin Faturası Ağır Oluyor

0
787
Gıda Güvenliği

Ali Eroğlu, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, güvenli olmayan gıda tüketiminin her yıl 2 milyondan fazla insanı öldürdüğünü belirtti. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti; “Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından, 24 Aralık 2018’de alınan karar ile 7 Haziran olarak belirlenen Dünya Gıda Güvenliği Günü;  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü  (FAO) işbirliği çerçevesinde bu yıl ikinci kez kutlanmaktadır.

Bu Özel Günün amacı;

  • gıda kaynaklı risklerin tespit edilmesi, önlenmesi ve yönetilmesi suretiyle gıda güvencesi ve güvenliğini sağlamak,
  • halk sağlığı, ekonomik refah, tarım, turizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulara katkıda bulunmak,
  • bu kapsamda yapılan faaliyetler ile gıda güvenliğinin kamunun gündeminde yaygınlaştırılması ile küresel olarak gıda kaynaklı hastalıkların azaltılması çabalarına katkı sağlamaya çalışmaktır.

Yeterli miktarda ve güvenli gıdaya ulaşması şart

Toplumun sağlıklı ve üretken olabilmesi için yeterli miktarda ve güvenli gıdaya ulaşması şarttır. Bu nedenle gıda, ülkeler için son derece stratejik bir konudur. Gıdalar sağlıklı ve temiz hammaddeler ile hijyenik koşullar altında üretilmediklerinde ve/veya uygun koşullarda muhafaza edilmediklerinde içerdikleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve özellikle hayvansal kaynaklı hastalıklar nedeniyle insan sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir. 

Bir kişi yılda birkaç defa gıda kaynaklı bir enfeksiyondan etkilenmekte

Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon hastalık vakası, bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasallar gibi maddelerle bulaşan güvenli olmayan gıda tüketimine bağlı olarak şekillenmektedir. Hatta bir kişi yılda birkaç defa gıda kaynaklı bir enfeksiyondan etkilenebilmektedir.  Bu hastalık vakalarının önemli bir bölümü (yaklaşık %40) beş yaşın altındaki çocuklarda meydana gelerek, hayatlarını kaybedenlerin sayısı yüz binlerle ifade edilmektedir. Her 10 kişiden birisinin tehlikeyle bulaşık gıda tüketmek zorunda kalması dolayısı ile; tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar hale geldiği görülmekte. Toplamda her yıl iki milyondan fazla insan gıda veya su kaynaklı bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Sağlık sorunları ve hayat kayıplarının yanı sıra, gıda kaynaklı hastalıklar ülkelerin sağlık harcamalarını arttırmakta. İş gücü kaybına neden olmakta ayrıca turizm ve ticareti olumsuz etkileyerek ekonomiye zarar vermektedir. Bu şekilde toplumların sosyoekonomik gelişimi bir kısır döngü içerisinde engellenmektedir. 

Konuya insan ve hayvan hekimlerinin iş birliği içinde çalışması gerektiğini ifade eden “Tek Sağlık” kavramı çerçevesinden bakıldığında; hastalıklardan korunmak her zaman tedaviden hem daha ucuz hem de kalıcı hasarların oluşmaması açısından daha doğrudur. Hastalıklardan korunmanın birinci yolu da güvenilir gıdalar ile dengeli beslenmekten geçmektedir. Bu noktada gıda güvencesinin ve gıda güvenliğinin sağlanması ve denetimi öncelikle resmi otoritenin sorumluluğunda olmakla birlikte; özellikle hayvansal gıdaların üretiminde ve denetiminde veteriner hekimler etkin rol oynamaktadır. 

Veteriner hekim kontrolünde hijyenik ve uygun koşullarda üretim

Veteriner hekim kontrolünde yetiştirilen sağlıklı hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta ve bal gibi ürünler; yine veteriner hekim kontrolünde hijyenik ve uygun koşullarda üretilmesiyle halka arz edilebilmektedir. Veteriner hekimler, gıda güvencesi ve güvenliğinde, bulunabilirlik, erişim, kullanım ve istikrar alanında önemli katkılar sağlarlar. Ayrıca; hayvan sağlığı ve refahını koruyarak, daha güvenilir, sürdürülebilir, çevreyi kirletmeyen ve istenmeyen maddelerden ari olan besleyici gıda teminine öncülük ederler.

Bu bağlamda içinden geçtiğimiz COVID-19 pandemisi sürecinde daha da önemli hale gelen güvenli gıda arzının kesintisiz olarak sağlanması için özveri ile çalışmalarına devam etmektedirler.

Uluslar arası düzeyde kutlanan “Dünya Gıda Güvenliği Günü” kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteler ile tükettiğimiz gıdaların üretim, işleme, hazırlanma aşamalarının her biri için güvenliğinin sağlanması hususunda daha çok emek verilmesinin gerekliliği net bir biçimde ortaya konulmakta olup, bu konuda Gıda değer zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu bulunmaktadır.

Ülkemiz ve tüm insanlık için sağlıklı ve insanca bir yaşama vesile olmasını temennisi ile Dünya Gıda Güvenliği Gününü kutluyoruz.”