Çiftçiyi Anlayan Teknoloji İmeceMobil, Fikir Doğrulama ile Nasıl Üretildi?

0
608
Imece_App_Social_Media_Share_Image_TR

Türkiye İş Bankası’nın tarımda dijitalleşme çalışmaları kapsamında çözüm ortaklığı yapan SHERPAtarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticiler için geliştirdikleri İmeceMobil fikrini önce doğruladı, sonra deneyimini tasarladı.

Hizmete sunduğu yenilikçi ürünler arasında tarım bankacılığına geniş yer veren Türkiye İş Bankası; SHERPA ile üç sene önce henüz ürüne dönüşmemiş fikirlerinin hangi problemlere çözüm ürettiğini anlamak hem de kullanıcılar nezdinde bu problemleri ve çözümleri doğrulanması için iş birliği yapmıştı. SHERPA’nın Idea Validation Framework’ü ile doğrulanan birçok farklı alandaki ürün fikirlerinden sadece biri olan İmeceMobil; tarım ve hayvancılık alanında kullanılıyor.

İmeceMobil, fikir doğrulamadan deneyim tasarımına kadar nasıl bir sürecin ürünü? 

Bu sorunun cevabını dünyanın en büyük markalarına ideal insan-cihaz etkileşimi için kullanıcı odaklı dijital deneyimler tasarlayan SHERPA’nın Studio Manager’ı Selen Şentürk yeni dijital ürün geliştirmek isteyen şirketler için yanıtladı.

Bu fikir tutar mı?

“Son kullanıcı nezdinden fayda odaklı çözümler geliştirmenin önündeki en büyük engellerden biri, problemi doğrulamadan, çözümü varsayarak ilerlemek diyebilirim. İmeceMobil projesi özelinde Türkiye İş Bankası ile bu engeli ortadan kaldırarak, ilk etapta kullanıcı nezdindeki problemi, ardından fikri doğruladığımız bir çalışma yürüttük. Hem odaklanılan problemlerin gerçek hayattaki varlığı hem de bu problemlere çözüm önerisinin geçerliliği doğrulanmış bir ürünün deneyimini tasarlayabilmek, ekip olarak bizi en çok heyecanlandıran noktaydı.” diyen Selen Şentürk, daha işin en başında “Bu fikir tutar mı?” sorusunun testlerle yanıtlanması gerektiğini ve sonra o ürün fikrini somutlaştırırken alınan tüm tasarım kararlarının çok daha sağlam temellere oturacağını söylüyor. Softtech tarafından geliştirilen, faaliyetlerini “Softtech Ventures” çatısı altında sürdüren İmeceMobil;
 • zirai hava durumu ve üretim faaliyetine ilişkin bildirimler,
 • uzmanına sor özelliği,
 • piyasa bilgileri,
 • bölgeye ve ürüne özgü kampanyalar,
 • İmece Kart işlemleri,
 • haberler ve duyurular,
 • finansal ürünlere başvuru,
 • Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası bilgilendirmeleri,
 • bitkisel ürün ve sera hasar bildirimi,
 • gübre tavsiyeleri,
 • teklif al-teklif ver ve gelir-gider hesaplama özelliklerinin yanı sıra
 • Arıcılık,
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
 • İpek Böcekçiliği,
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkisi Yetiştiriciliği alanlarını da destekleyen zengin özellik setiyle, çiftçilere teknolojiyi ulaştırıyor.