Ceviz Tüketimi Kanser İlerlemesini Yavaşlatabilir

0
283
Ceviz ve Sağlıklı Yaşlanma

Ceviz ve Sağlıklı Yaşlanma (WAHA) çalışmasının bir alt araştırması, ceviz tüketiminin hücreler ile olan etkileşimini, miRNA’larda meydana getirdiği değişiklikleri ve yaşlılarda LDL-kolesterol üzerindeki etkilerini inceliyor.

Nutrients’te çıkan yeni bir yayın, “bazı karsinomlarda hücre göçünün ve istilasının azalmasıyla ilişkili olabilecek mekanizmaları araştırıyor ve cevizin kanser riskine karşı yeni bir yöntem öneriyor”.

Araştırmacılar çalışma ile ilgili olarak: “WAHA çalışması (Ceviz ve Sağlıklı Yaşlanma), bilişsel olarak sağlıklı yaşlılarda (63-79 yaş) ceviz tüketiminin etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan ve birisine bağımlı olmadan yaşayan yaşlılarda yürütülen randomize, klinik bir çalışmadır. 2 yıl boyunca yapılan düzenli ceviz tüketiminin, kontrol grubuyla (ceviz diyeti yapmayan) kıyaslandığında lipit profillerini iyileştirdiğini daha önce bildirmiştik. Bu yeni çalışmada, özellikle LDL-C’nin azaltılması olmak üzere bu sonuçlara ilişkin daha fazla mekanik anlayış sağlamayı amaçladık. Seçilen bir alt kümedeki c-miRNA’lardaki 1 yıllık değişikliklerin ikincil önceden belirlenmiş bir WAHA sonucu olduğu göz önüne alındığında, bir yıllık ceviz tüketiminden sonra beklenen LDL-C azalmasının c-miRNA’larda kısmi değişikliklere yol açacağını varsaydık.” [1] dedi.

Düzenli Ceviz Tüketimi c-miRNA’ları Modüle Ediyor

Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi’nde yakın zamanda yayınlanan bir makalenin yazarları c-miRNA’lar ile ilgili; “neredeyse tüm biyolojik sıvılarda bulunan dolaşımdaki mikroRNA’lar (mikroRNA, c-miRNA), çeşitli hastalıkların (onkolojik ve kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif patolojiler vb.) önemli biyomarkerları olarak vücudun durumunu doğru şekilde yansıtırlar. MikroRNA’ların biyomarker özelliğine ilişkin çalışmalar, c-miRNA’ların çok sayıda hastalığın klinik semptomlar ortaya çıkmadan teşhis edilmesini sağlayabileceklerini ve tedavileri düzeltmek ve kişiselleştirmek için bir hastanın tedaviye yanıtını değerlendirmeye yardımcı olabileceklerini göstermektedir. Bu değerlendirmede, viral ve viral olmayan çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde miRNA kullanımındaki en son eğilimler ele alınmaktadır.