Tatlandırıcılara Uygunluk Belgesi Verilecek

0
1580
tatlandırıcı

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı için uygunluk belgesi verilecek ve şeker sektörüne etkileri bakımından bunların yurt içi piyasadaki hareketi takip edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, YYT’lerin ithalatına ilişkin uygunluk yazısı veya belgesi gerekecek. Uygunluk belgesi başvurusu, Bakanlığın Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların tam ve eksiksiz olması şartıyla 10 iş günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak uygunluk belgesi düzenlenecek.

Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca uygunluk belgesi verilmeyecek. Belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak ve bu süre uzatılamayacak. İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da YYT kullanarak ürettikleri mamullerle, bunlarda kullandıkları YYT miktarını tebliğde belirlenen sürelerde EVİS’e girecek. Tebliğle ayrıca, 2 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı. Geçiş hükümleri kapsamında, daha önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini koruyacak.