Metro Türkiye Daha Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışmalarına Devam Ediyor!

0
830
METRO

 

Metro Türkiye, daha sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir bir gelecek için gıda atığını önlemek üzere sadece bir yılda 164 ton gıda bağışı yapan Metro Türkiye; otel, restoran ve kafelerde de gıda atığının önlenmesine destek oluyor.

Bunların yanı sıra enerjide tasarruf için de sera gazı salınımını 2030 yılına kadar 2011 yılını temel alarak %50 oranında azaltmayı hedefleyen Metro Türkiye, 2019 yılında mağazalar genelinde çalışan ve müşteri bilinçlendirme çalışmaları sayesinde su tüketimini de 2017’ye göre %10,8 azalttı.

Tasarruf sadece günümüz için değil, gelecek nesillerin de sosyal ve ekonomik açısından özgürleşmesini sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’de bugün satılmayan gıdaların %80’i atık olarak israf ediliyor. Her yıl küresel gıda üretiminin üçte birine denk gelen 1,3 milyar ton gıda kayba uğruyor ya da atılıyor. Bu sayının dörtte birinin bile kurtarılması açlık sınırında olan 870 milyon insana besin sağlayabilir.

Dünya Tasarruf Günü’nde daha sürdürülebilir bir dünya için gıda ve gıda dışı alanlarda israfın önlemesi gerektiğine bir kez daha dikkat çeken Metro Türkiye; operasyonlarında ve sektörde sürdürülebilirliği odağına alarak yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor.

“İsrafın önlenmesi için bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşım izliyoruz”

İsrafa ve tasarrufa karşı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng:

İsrafın azaltılması için bireysel tüketiciden işletme sahiplerine, tedarikçilerden personele kadar zincirin her halkasına büyük sorumluluklar düşüyor. Metro Türkiye olarak hem gıda hem de gıda dışı israfın azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda, atık yönetimi süreçlerini tedarik zincirimizin tüm halkalarına odaklanarak operasyonlarımızdan sektöre kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz. Horeca sektöründeki işletmelere de israfın önüne nasıl geçebileceklerine dair yol gösterici çalışmalar yapıyoruz ve atık yönetiminin neden önemli olduğunu anlatıyoruz. Hep birlikte daha güzel bir gelecek yaratacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda sadece 2019’da 164 ton gıda bağışı yaptık, en büyük hedefimiz ise 2025’e kadar gıda kaybını %50 azaltmak. Ayrıca, sera gaz salınımlarını geçmiş yıllara oranla önemli ölçüde azalttık; bu hassasiyetle çalışmalarımıza ve sürdürülebilir bir dünya için operasyonlarımızı yürütmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bir yılda 164 ton gıda bağışı yaptı

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze Horeca’nın bir numaralı iş ortağı olma vizyonuyla hareket eden Metro Türkiye; gıda atık yönetimi tüm sektörler için her zaman önemli olan ve dikkatle yürütülmesi gereken bir süreç olduğundan yola çıkarak bu alanda önemli iş birlikleri yapıyor. Metro Türkiye Fazla Gıda ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında hâlâ satılabilir olan gıdaları atık olmaktan kurtarıyor. 2019’da 385 bin öğün yemeğe denk gelen 163,5 ton gıdayı, 30 gıda bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Buna ek olarak, İstanbul mağazalarında devam eden Resell projesiyle reyondan çekme süresi gecikmiş ya da fiziksel bir zarar görmüş ancak kullanılabilir durumdaki ürünlerin anlaşılan fiyatlar üzerinden Fazla Gıda’ya satılarak değerlendirilmesini sağlıyor. 2019 operasyonlarında oluşan gıda atığının yüzde 15’ini hayvan barınaklarına veren Metro Türkiye’nin temel amacı 2025 yılına kadar gıda kaybını yüzde 50 oranında azaltmak. Şirket, ayrıca bağışlanamayacak durumda olan gıdaları çöpe atmak yerine kompost alanlarına göndererek bu gıdaları hem toprağın yapısını zenginleştirerek gübre haline getirebilen hem de sıfır atık üreten bir sisteme öncülük etmeyi de hedefliyor.

Sadece ürünlerde değil enerjide de tasarrufa önem veriyor

Metro Türkiye tasarruf için ürünlerinde yaptığı çalışmaların yanı sıra enerjide de verimliliğe önem vererek bu alanda da israfın önüne geçiyor. Bu kapsamda sera gazı salınımını 2030 yılına kadar 2011 yılını temel alarak %50 oranında azaltmayı hedefleyen Metro Türkiye; bu hedefe enerji projeleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve soğutuculardaki verimlilik çalışmaları ile ulaşmayı amaçlıyor. 2019 yılında sera gazı salınımlarını 50.828 ton CO2e olarak ölçen Metro Türkiye; sera gazı salınımını 2011 yılına kıyasla 2018 yılında %11 ve 2019 yılında %12 azalttı. Yürüttüğü projelerle 2019 yılında 1.241 MWh elektrik enerjisi tasarrufu da sağlayan Metro Türkiye; 2019 yılında mağazalar genelinde çalışan ve müşteri bilinçlendirme çalışmaları sayesinde yaklaşık 1000 m3 su tasarruf yaptı. Bu alandaki çalışmaları sayesinde su tüketimini de 2017’ye göre %10,8 azalttı.

Sektörü bilinçlendiriyor

Pandemi döneminde önemi daha da artan gıda atığı konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleyen Metro Türkiye; Mutfağa Dönüş sürecinde de otel, restoran ve kafelerin yanında yer alarak gıda atığının önlenmesine destek oluyor. Otel ve restoranlarda en fazla atığın tabakta tüketilmeyerek çöpe giden yemeklerde olduğunun, her şey dahil otellerde tabaktan geri dönen miktarın %65, butik otelde %52, restoranlarda ise %74’e ulaştığının tespit edildiği araştırma, menü planlamadan, müşteri yapısına göre tabak veya porsiyon büyüklüğüne, siparişten depo yönetimine kadar yapılabilecek birçok iyileştirme olduğunu gösteriyor. Metro Türkiye, müşterilerin hijyen ve sağlığın yanı sıra israfa da daha hassas yaklaşmaya başladığı bu süreçte; kapılarını yeniden açan işletmelere gıda atık yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair öneriler sunuyor.